Meranie osvetlenia

Ponúkame vám:

Meranie umelého osvetlenia

V súčasnosti sa najčastejšie vyžaduje meranie umelého osvetlenia pracovných priestorov. Vďaka osvedčeniu o odbornej spôsobilosti sú naše merania akceptovateľné úradmi verejného zdravotníctva a hygienou na celom Slovensku.

Meranie denného osvetlenia

Denné svetlo je pre človeka veľmi dôležité. Aj požiadavky na umelé osvetlenie závisia od množstva denného svetla. Hodnotenie denného osvetlenia vykonávame buď na základe meraní alebo pomocou simulácií počítačovými programami.

Meranie núdzového osvetlenia

Správne navrhnuté núdzové osvetlenie môže pomôcť zachrániť ľudské životy v tých najťažších a najneočakávanejších situáciách, napríklad pri požiaroch, haváriách a pod. Ponúkame pravidelné vykonávanie meraní podľa platných noriem a predpisov.

Meranie verejného osvetlenia

Pri hodnotení verejného osvetlenia v závislosti od triedy komunikácie sa vyžaduje meranie jasov alebo meranie osvetleností. Prístrojové vybavenie nám v súčasnosti umožňuje podľa platných predpisov merať ako jas, tak aj intenzitu osvetlenia.

Meranie osvetlenia športovísk

Využite naše skúsenosti s meraním osvetlenia športovísk. Ponúkame meranie osvetlenia futbalových štadiónov, hokejových štadiónov, športových hál, tenisových kurtov, plavární a iných športovísk podľa noriem, FIFA, UEFA a iných predpisov.

Meranie rušivého svetla

Osvetľovacie zariadenia vo vonkajšom prostredí okrem verejného osvetlenia sa navrhujú a realizujú tak, aby ich svetlo v čo najmenšej miere dopadalo na okná obytných miestností v ich okolí. Ponúkame meranie a poradenstvo i v tejto oblasti.