Laboratórium

S potešením Vám oznamujeme, že sa nám v roku 2012 podarilo vybudovať nové Skúšobné laboratórium svetelnej techniky. Laboratórium sa nachádza vo Veľklých Lovciach v okrese Nové Zámky v sídle spoločnosti Marialux s.r.o. Jedná sa o tmavé svetelnotechnické laboratórium bez prístupu denného svetla. Výška laboratória je 5 m.

IMG 4228-663

Labak zima2   Labak zima3

Skúšobné laboratórium svetelnej techniky v súčasnosti disponuje špičkovými meracími prístrojmi a zariadeniami, medzi ktoré patria:

- goniofotometer s možnosťou nastavenia kroku uhla s presnosťou < 0,001° (C rovín aj gama uhlov). Je to jeden z najpresnejších goniofotometrov na svete a spĺňa požiadavky STN EN 13032,

Riadenie

- luxmetre s fotónkou triedy presnosti 1 / L - laboratórne (najvyššia tireda presnosti) spĺňajúce požiadavky STN EN 13032. Luxmetre sú prepojiteľné s počítačom,

RadioLux111

- fotometrický integrátor (Ulbrichtova guľa),

- jasový analyzátor pracujúci na princípe CCD kamery prepojiteľný s počítačom, trieda presnosti B, prístroj umožňuje tiež meranie jasu komunikácií v súlade s STN EN 13201,jasomer2- spektrorádiometer s vysokou presnosťou merajúci v rozsahu žiarenia 350-1000 nm s presnosťou merania vlnových dĺžok 0,3 nm a so spektrálnym rozlíšením 2,5 nm. Okrem spektra prístroj umožňuje merať aj teplotu chromatickosti Tc, index podania farieb Ra a farby (trichtomatické súradnice) x,y,z.

HAAS-1200

 - regulovaný striedavý napájací zdroj s výkonom až do 3 kVA vyhovujúci požiadavkám STN EN 13032,

Zdroj 3kVA

- laserový diaľkomer Leica DISTO A6 s presnosťou 1,5 mm a dosahom 0,05 - 200 m

 DistoA6

Ponuka služieb

Skúšobné laboratórium svetelnej techniky ponúka služby v plnom rozsahu od januára 2013. Jedná sa najmä o:

  • meranie kriviek svietivosti svietidiel a svetelných zdrojov,
  • meranie svetelného toku svetelných zdrojov, svietidiel (vrátane LED)
  • meranie účinnosti svietidiel,
  • meranie spektra, farieb, indexu podania farieb Ra, Teploty chromatickosti Tc, trichromatických súradníc x,y,z,
  • meranie umelého osvetlenia, denného osvetlenia, meranie núdzového osvetlenia,
  • meranie osvetlenia športovísk,
  • meranie jasu svetelných zdrojov, svietidiel alebo povrchov, meranie železníčných svietidiel, semafórov, LED obrazoviek ...
  • meranie verejného osvetlenia v súlade s STN EN 13201 (jasy, osvetlenosti aj rovnomernosť),
  • vytváranie EULUMDAT a IES súborov použiteľných pre návrh osvetlenia v počítačových programoch ako DIALux, Relux ...

 UGR-fabulka          Krivka-vzor  

      Krivka-svietivosti2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade otázok alebo záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať.