O nás

Spoločnosť Marialux s.r.o. bola založená 1.2.2011 za účelom poskytovania služieb v oblasti svetelnej techniky. Konateľom a jediným spoločníkom je Ing. František Krasňan, PhD., ktorý po ukončení bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia pôsobil na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako učiteľ a výskumný pracovník viac ako 10 rokov. Pracoval tiež ako skúšobný technik v Skúšobni FEI STU, kde bol v rokoch 2010 až 2012 vedúcim Skúšobného laboratória svetelnej techniky. Na FEI STU ako učiteľ prednášal alebo viedol cvičenia v predmetoch Meranie svetla a farieb, Osvetľovacie zariadenia, Teoretická fotometria a kolorimetria a Svetelná technika a tiež viedol množstvo bakalárskych projektov, diplomových prác a tímových projektov.

Cieľom spoločnosti Marialux s.r.o. je poskytovať profesionálne služby na vysokej odbornej úrovni, byť spoľahlivým, nestranným a objektívnym partnerom pre našich zákazníkov.

Pri svojej činnosti staviame na dlhoročných skúsenostiach a snažíme sa neustále zlepšovať. Naším prvoradým cieľom a túžbou je spokojnosť zákazníka.